HP 200

№ п/п Наименование продукции (оборудования) Марка оборудования
665 Конус Mantle F/M/C, STD N55308001 HP 200
664 Конус Mantle F/M/C, STD N55308011 HP 200
663 Конус Mantle F/M/C, STD 1050130813 HP 200
662 Конус Mantle F/M/C, SH 7055308003 HP 200
661 Конус Mantle F/M/C, SH N55308012 HP 200
660 Конус Mantle F/M/C, SH 1050130815 HP 200
659 Конус Mantle, STD N55308010 HP 200
658 Конус Bowl Liner, STD N55208156 HP 200
657 Конус Bowl Liner F, SH N55208151 HP 200
656 Конус Bowl Liner F, SH N55208150 HP 200
655 Конус Bowl Liner F, SH N55208149 HP 200
654 Конус Bowl Liner M, SH N55208148 HP 200
653 Конус Bowl Liner M, SH N55208147 HP 200
652 Конус Bowl Liner M, SH N55208146 HP 200
651 Конус Bowl Liner C, SH N55208145 HP 200
650 Конус Bowl Liner C, SH N55208145 HP 200
649 Конус Bowl Liner C, SH N55208144 HP 200
648 Конус Bowl Liner C, SH N55208143 HP 200
647 Конус Bowl liner F, STD N55208142 HP 200
646 Конус Bowl liner F, STD N55208141 HP 200
645 Конус Bowl liner F, STD N55208140 HP 200
644 Конус Bowl liner M, STD N55208139 HP 200
643 Конус Bowl liner M, STD N55208138 HP 200
642 Конус Bowl liner M, STD N55208137 HP 200
641 Конус Bowl liner C, STD N55208136 HP 200
640 Конус Bowl liner C, STD N55208135 HP 200
639 Конус Bowl liner C, STD N55208134 HP 200
249 Конус подвижный METSO MINERALS (NORDBERG) НР-200 HP 200
248 Конус неподвижный METSO MINERALS (NORDBERG) НР-200 HP 200
81 Конус подвижный ч.18688 METSO MINERALS (NORDBERG) НР-200 HP 200
80 Конус неподвижный ч.18687 METSO MINERALS (NORDBERG) НР-200 HP 200
23 Бронь подвижная HP 200
22 Бронь неподвижная HP 200